Cases

De projecten die ik heb geleid

bric Smartscan

exploratie social listening landschap met als doel de selectie van de juiste
tool voor campagne optimalisatie en trends discovery voor een coöperatie van groente- en fruittelers.

Advies voor meest relevante tools binnen context en vaardigheden van de organisatie.
Inzicht in prijzen en mogelijke use cases op korte en middellange termijn.

bric Kickstart

opzet en uitvoering van insight screening onderzoek in 4 landen met
conjoint.ly (een DIY tool voor conjoint studies) voor onderzoeksbureau.

Full service project met mogelijkheid tot DIY herhaling in de toekomst.

bric Transform

consultancy partner voor internationaal sportmerk voor transformatie
traject om meer onderzoek in de handen van markteers en gebruikers zelf te leggen.

Het stroomlijnen van de huidige manier van werken. Exploratie en implementatie nieuwe tools.
Opzetten van een interne ‘insight academy’

bric Butler

Sparring partner voor een start-up in meubelindustrie op diverse onderwerpen.
Bijvoorbeeld feedback op DIY vragenlijst rond de klantreis.

Advies hoe eigen klantendatabase in te zetten voor onderzoek.

Ontwikkeling Immerse (bij MetrixLab)

exploratie kwalitatieve onderzoeksveld en
ontwikkeling groeistrategie. Ontwikkeling en internationale implementatie van ‘Immerse’ :

een AI-gedreven tool voor online ‘focusgroepen’ op kwantitatieve schaal die real-time resultaten biedt.

(https://www.youtube.com/watch?v=yyf8aUOCG6c)

Boek jouw online afspraak!

nl_NL